Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Leonid Hubersky (Губерський Леонід Васильович), Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Герой України, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. Liudmyla Shashkova (Шашкова Людмила Олексіївна), професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. Raushanbek Absattarov (Абсаттаров Раушанбек Бурамбаевич), доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН РК, завідувач кафедри політології та соціально-філософських дисциплін Казахського національного педагогічного університету імені Абая, Казахстан
 2. Viktor Andrushchenko (Андрущенко Віктор Петрович), Ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, Україна
 3. Andrii Baumeister (Баумейстер Андрій Олегович), доктор філософських наук, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 4. Anatolii Yermolenko (Єрмоленко Анатолій Миколайович), доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Iнституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Україна
 5. Volodymyr Ilin (Ільїн Володимир Васильович), професор, доктор філософських наук, кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 6. Vasyl Kremen (Кремень Василь Григорович), доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, Україна
 7. Anatolii Konverskyi (Конверський Анатолій Євгенович), академік НАН України, доктор філософських наук, професор філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 8. Anna Laktionova (Лактіонова Анна Валеріївна), доктор філософських наук, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 9. Mykola Mykhalchenko (Михальченко Микола Iванович), член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Україна
 10. Oleksii Onyshchenko (Онищенко Олексій Семенович), академік НАН України, доктор філософських наук, професор, Україна
 11. Valentyna Panchenko (Панченко Валентина Іванівна), професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 12. Olena Predko (Предко Олена Іллівна), доктор філософських наук, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 13. Volodymyr Ryzhko (Рижко Володимир Антонович), доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна
 14. Maiia Sobolieva (Соболєва Майя Євгенівна), кандидат технічних і доктор філософських наук, приват-доцент інституту філософії Марбурзького університету (Німеччина), Російська Федерація
 15. Olena Shcherbyna (Щербина Олена Юріївна), доктор філософських наук, доцент кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
 16. Yadviha Yaskevych (Яскевич Ядвіга Станіславівна), доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою соціальної комунікації Білоруського державного університету, Білорусь

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР ON-LINE ВЕРСІЇ ВИДАННЯ

 1. Dmytro Tovmash (Товмаш Дмитро Анатолійович), кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна